Verfsystemen

Verfsystemen met een langdurige bescherming

Voor het verkrijgen van een verfsysteem met een langdurige beschermende werking, moeten de volgende facetten de nodige aandacht krijgen – de voorbehandeling van het oppervlak, de eigenschappen van de verf, het aantal lagen en laagdikte van het verfsysteem en de methode van aanbrengen. Wanneer aan deze factoren onvoldoende aandacht wordt geschonken, kan de levensduur van het verfsysteem ernstig worden verkort. Wordt b.v. een hoogwaardig verfsysteem op een slecht of onjuist voorbehandelde ondergrond aangebracht, dan kan men een slecht resultaat verwachten. Zelfs als men aan alle factoren voldoet, bestaat nog altijd de mogelijkheid dat het systeem niet voldoet, omdat het voor de beoogde toepassing ongeschikt is.

Onder een verfsysteem verstaat men een samenstel van lagen dat de complete bedekking uitmaakt inclusief de voorbehandeling. In de meeste gevallen wordt een verfsysteem opgebouwd uit verfsoorten met hetzelfde type bindmiddel, vaak is het pigment van de grondlagen en de toplagen wel verschillend, omdat in de grondlagen corrosiewerende pigmenten worden toegepast en in de toplagen juist pigmenten die de invloeden van buitenaf kunnen weerstaan. Plaatselijke omstandigheden zijn bepalend voor een systeemkeuze.

Het op de juiste manier ten uitvoer brengen van een z.g. conserveringsprogramma ter bescherming van een willekeurige ondergrond is gebaseerd op doordachte specificaties, zorgvuldig uitgekozen verfsystemen en vakbekwame applicateurs.

Logo Koninklijke Metaalunie klein
Logo's iso9001 en RvA C010