GLOEIEN

Waarom een warmtebehandeling?

Door het bewerken van metaal, zoals bijvoorbeeld lassen, snijden etc. kunnen er spanningen in het product ontstaan welke door de warmtebehandeling tot een minimum gereduceerd worden.

Gloeitechniek Brabant (GTB) beschikt over meerdere ovens van diverse afmetingen.
Ook bij grotere werkstukken kan GTB u helpen een juiste oplossing te vinden.

GTB kan door middel van meetpunten, (thermokoppels) welke d.m.v. een puntlas op het werkstuk bevestigd worden, ten alle tijden zorgen dat de temperatuur van het betreffende werkstuk gewaarborgd blijft. Alle ovens worden bestuurd door processoren en de temperatuurregistratie geschiedt door geijkte recorders. Deze worden elk half jaar gekalibreerd door een NKO-erkende instantie.

Digitale procesbewaking

GTB maakt bij elke warmtebehandeling gebruik van digitale procesbewaking. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur constant te bewaken.

Meest voorkomende warmtebehandelingen

  • Spanningsarm gloeien
  • Zacht gloeien
  • Ferritisch gloeien
  • Normaliserend gloeien
  • Oplossend gloeien

Bij ons kunnen werkstukken behandeld worden tot een temperatuur van 1100°C.